Especialistes en l'eliminació d'amiant i fibrociment

Integrem Solucions Innovadores i Sostenibles

Les nostres solucions en eliminació d’amiant i fibrociment

A AC Amiant tenim una àmplia experiència en l’eliminació d’amiant friable i no friable. Realitzem des de treballs de desamiantatge en grans instal·lacions a tasques de retirada de fibrociment (uralita) en cobertes, careners, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc. Els nostres mètodes de treball garanteixen l’eliminació del 100% de l’amiant sense emissió de fibres contaminants a l’ambient.

Qualitat – Servei – Innovació – Formació – Seguretat

Disposem d’un equip tècnic complet i amb els recursos necessaris per assolir totes les competències contra l’amiant de les vostres instal·lacions.

Proposem un programa d’actuació curós en qualsevol situació i condicions i que garanteixi un 100% de l’eliminació de l’amiant.

D’acord amb la normativa vigent, comptem amb totes les acreditacions i certificats necessaris per portar a terme professionalment aquesta tasca.

L’amiant continua matant

L’amiant provoca cada any 88.000 morts a Europa, cosa que representa el 55-85% dels càncers de pulmó al treball. Segons un informe remès al Parlament, les morts a Espanya per la inhalació de fibres d’amiant podrien assolir les 130.000 abans del 2050. El signen la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya (OMC) i l’Associació Espanyola Contra el Càncer (ACCC) amb més d’una trentena d’altres organitzacions de metges, associacions veïnals, grups ecologistes i experts.

Font: El Confidencial, 29 juliol 2021

L’amiant, també anomenat asbest, és un grup de minerals tòxics, tant per a l’ésser humà com per al seu ambient biològic.

Es tracta d’un mineral format per fibres microscòpiques que ha estat àmpliament utilitzat en els sectors industrial i de la construcció, i també en l’àmbit domèstic, per les seves propietats aïllants i ignífugues. Es pot presentar sol (friable, el més perillós) o barrejat amb altres materials (poc friable), com en el cas del fibrociment, que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, conegut amb el nom d’uralita.

Però les fibres i la pols d’amiant posen en perill la salut d’aquells que les manipulen, ja que pot provocar malalties pulmonars com l’asbestosi, càncer de pulmó i mesotelioma. Per això l’any 2002 se’n va prohibir la utilització, producció i comercialització. No obstant això, els materials que ja estaven instal·lats estan permesos fins al final de la seva vida útil.

Les empreses incloses al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i que disposin d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral són les encarregades de retirar l’amiant degudament i portar els residus tòxics a la deixalleria autoritzada seguint uns estrictes protocols de seguretat, com fem a ACamiant.