Línies de vida

Instal·lem i certifiquem qualsevol tipus de línia de vida i sistema anticaiguda.

Impermeabilitzacions

La base de les nostres intervencions és la seguretat dels usuaris i dels operaris davant de qualsevol circumstància.

Cobertes i tancaments

Planes, corbes, inclinades, sandvitx, xapa grecada… apliquem la millor solució a cada tancament.

Descontaminació d'amiant

Un servei de qualitat dedicat a fer desaparèixer les contaminacions d’amiant i fibrociment.

ACamiant, especialistes en l’eliminació d’amiant i fibrociment

A ACAmiant tenim una àmplia experiència en l’eliminació d’amiant friable i no friable. Realitzem des de treballs de desamiantatge en grans instal·lacions a tasques de retirada de fibrociment (uralita) en cobertes, careners, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc. Els nostres mètodes de treball garanteixen l’eliminació del 100% de l’amiant sense emissió de fibres contaminants a l’ambient.

Qualitat – Servei – Innovació – Formació – Seguretat

Disposem d’un equip tècnic complet i amb els recursos necessaris per assolir totes les competències contra l’amiant de les vostres instal·lacions.

Proposem un programa d’actuació curós en qualsevol situació i condicions i que garanteixi un 100% de l’eliminació de l’amiant.

D’acord amb la normativa vigent, comptem amb totes les acreditacions i certificats necessaris per portar a terme professionalment aquesta tasca.