Qui som

ACAmiant és el departament especialitzat en descontaminació d’amiant d’Also Casals Instal·lacions SL, empresa amb un contrastat recorregut de més de 20 anys en el camp de la construcció i les instal·lacions.

Especialitzats en l’eliminació d’amiant friable i no friable, disposem d’equips tècnics competents i dels recursos materials específics que ens permeten realitzar des de treballs de desamiantatge en grans instal·lacions (com ara centrals tèrmiques, plantes del sector químic i energètic) a tasques de retirada de fibrociment (uralita) en totes les seves formes: cobertes, careners, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc.

Tenim una àmplia experiència en projectes de retirada d’amiant i els nostres mètodes de treball garanteixen l’eliminació del 100% de l’amiant sense emissió de fibres contaminants a l’ambient.

Desmantellem cobertes i façanes de fibrociment, així com altres materials, canalons, baixants o careners. Tots els materials que puguin contenir amiant s’identifiquen, es retiren i es condicionen segons la normativa de residus perillosos vigent per a transportar-los de forma segura a l’abocador autoritzat.

Also Casals compleix amb tots els requisits previstos pel RD 396/2006 i altres normatives vigents sobre empreses que realitzen treballs amb risc d’amiant. Per això es troba inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).


Qualitat – Servei – Innovació – Formació – Seguretat