Tancaments industrials i impermeabilització de làmines asfàltiques i sintètiques

A ACamiant realitzem tancaments industrials i impermeabilització en tot tipus de construccions i edificis garantint el màxim aïllament i els millors acabats. Oferim solucions adaptables a cada empresa per al muntatge, substitució o reparació de cobertes industrials i façanes, instal·lació de ventilació o col·locació de translúcids de policarbonat, entre d’altres.

La nostra especialització en el camp dels tancaments industrials i impermeabilització ens permet satisfer les demandes dels nostres clients, des de renovacions de façanes per estètica fins a la instal·lació de cobertes i façanes ventilades en noves construccions.

El nostre equip tècnic s’encarrega d’executar els projectes seguint la normativa vigent i usant els productes ecològics i no tòxics més adients per a cada instal·lació.

Tancaments industrials

Per tal de cobrir les necessitats del sector industrial apliquem la millor solució a cada tancament: cobertes planes, corbes, inclinades, sandvitx, xapa grecada
El nostre programa especialitzat en els tancaments d’aquest àmbit inclou:

  • Assessorament tècnic.
  • Projectes d’execució en substitució de cobertes.
  • Muntatge de cobertes i façanes amb panell sandvitx i/o sandvitx in situ.
  • Muntatge de cobertes i façanes amb xapa perfilada.
  • Muntatge de translúcids de policarbonat.
  • Instal·lació de ventilació estàtica i forçada.
  • Reparació i pintada d’estructures.

Impermeabilització

Som especialistes en sistemes d’impermeabilització de làmines asfàltiques i sintètiques. A ACamiant ens ocupem d’arreglar i prevenir qualsevol problema relacionat amb les filtracions d’aigua i l’aparició de goteres i humitat en qualsevol instal·lació, garantint sempre l’estanqueïtat del sistema.

El nostre equip tècnic, amb el suport del marc del Codi tècnic de l’edificació (CTE), s’encarrega de dur a terme un rigorós estudi de les instal·lacions per precisar les millors solucions en cada cas.