Solucions AC Amiant

A ACAmiant tenim una àmplia experiència en l’eliminació d’amiant friable i no friable. Realitzem des de treballs de desamiantat en grans instal·lacions a tasques de retirada de fibrociment (uralita) a cobertes, careneres, canaleres, dipòsits, baixants, descontaminació després d’un incendi, etc. Els nostres mètodes de treball garanteixen l’eliminació del 100% de l’amiant sense fibres contaminants a l’ambient.

Descontaminacions d'amiant i fibrocimen

Tancaments industrials i impermeabilització de làmines asfàltiques i sintètiques

Línies de vida i sistemes de seguretat anticaigudes