Casos reals de descontaminació d’amiant

Durant els nostres més de 20 d’anys d’experiència a ACAmiant hem realitzat nombrosos treballs de descontaminació d’amiant i fibrociment (uralita) en tot tipus d’instal·lacions.

Al llarg d’aquests anys nombroses empreses han confiat en els nostres mètodes de treball perquè garantim l’eliminació del 100% de l’amiant sense emissió de fibres contaminants a l’ambient i sense risc per a les persones.

En aquest apartat podeu veure casos reals de treballs de descontaminació d’amiant realitzats pel nostre equip tècnic: des d’actuacions en cobertes i façanes fins a canalons, baixants o careners.