Descontaminacions d'amiant

A ACamiant som especialistes en descontaminacions d’amiant i fibrociment en tot tipus d’instal·lacions i construccions, especialment en enderrocs, obres de rehabilitació, reparació i manteniment.

El nostre equip tècnic segueix unes mesures de seguretat estrictes, tal com marca la normativa vigent, per tal de no contaminar treballadors, terceres persones ni el medi ambient durant les tasques de retirada o substitució d’amiant i fibrociment. D’aquesta manera ens assegurem que l’espai quedi totalment descontaminat de residus perillosos i sigui 100% segur.

Els nostres serveis de descontaminacions d’amiant inclouen:

  • Assessorament legal i tècnic.
  • Estudi i detecció de materials amb amiant.
  • Elaboració de plans de treball de materials amb contingut d’amiant (MCA).
  • Seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del pla.
  • Retirada dels materials infectats d’amiant a càrrec de personal qualificat.
  • Mostrejos personals i ambientals realitzats per tècnics.
  • Informes dels resultats dels mostrejos realitzats per un laboratori homologat.
  • Gestió i transport a la deixalleria autoritzada del residu generat.

Disposem d’un equip tècnic complet i amb els recursos necessaris per assolir totes les competències contra l’amiant de les vostres instal·lacions.

Proposem un programa d’actuació curós en qualsevol situació i condicions i que garanteixi un 100% de l’eliminació de l’amiant.

D’acord amb la normativa vigent, comptem amb totes les acreditacions i certificats necessaris per portar a terme professionalment aquesta tasca.